De organisatie van het Bloemencorso Eelde

Het Bloemencorso Eelde heeft een bestuursorganisatie, die bestaat uit een hoofdbestuur met daaronder verschillende commissies. Elke corsowijk heeft een eigen wijkbestuur. Gezamenlijk dragen zij zorg voor het Bloemencorso Eelde.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Het bestuur

Jacqueline Haijkens

Jacqueline Haijkens

Voorzitter/ Externe zaken

→ email hidden; JavaScript is required

Ger Kemkers

Ger Kemkers

Facilitaire Zaken

email hidden; JavaScript is required

Marjan Pinkster

Marjan Pinkster

Secretaris

→  email hidden; JavaScript is required

Gerard Bolmer

Gerard Bolmer

Algemene Zaken

→ email hidden; JavaScript is required

Fred Cazemier

Fred Cazemier

Penningmeester

→ email hidden; JavaScript is required

De commissies van het Bloemencorso Eelde

Er zijn binnen de organisatie van het bloemencorso Eelde verschillende commissies actief. De commissies houden zich bezig met het organiseren van het jaarlijkse Bloemencorso Eelde. De commissies zijn te onderscheiden in Interne Commissies en Externe Commissies. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende commissies en hun werkzaamheden.

Interne commissies

Bloemencommissie

Mobiel: –
E-mail: 

Deze commissie is verantwoordelijk voor het wel en wee van het belangrijkste onderdeel van ons corso, de dahlia’s. Onderhoud (scheuren, stekken), geconditioneerde opslag en de verdeling is een groot onderdeel van de bezigheden. Zij verzorgen ook de monstername percelen en de daaruit voortvloeiende bemestingsplannen. De dahlia’s worden verbouwd door de verschillende wijken.

De bloemencommissie draagt ook zorg voor de verkoop van dahlia’s aan andere bloemencorso’s, en
bemiddeld in de aankoop van bloemen voor het eigen corso. Er worden jaarlijks vele miljoenen bloemen verwerkt in eigen en andere corso’s. Daarnaast beheren ze de opslagloods en onderhouden het machinepark. De bloemencommissie bestaat uit ca. 10 enthousiaste vrijwilligers.

Figuratiecommissie

Anouk Arends
Mobiel: 06-21883032
E-mail: email hidden; JavaScript is required

Deze kleine maar gedreven commissie verzorgt (indien door de wijk gewenst) het schminken en adviseren en begeleiden bij het aankleden van de figuranten. Zij trainen en adviseren de door de wijken ingezette schmink(st)er en zorgen dat er ruimte is om e.e.a. te realiseren. Hier wordt de kunst verstaan om iemand als figurant passend te maken. Soms totaal onherkenbaar, maar geweldig mooi passend in het geheel met de wagen

Facilitaire commissie

Ger Kemkers 
Mobiel: 06-81082958
E-mail: email hidden; JavaScript is required

Alle rand voorwaardelijke zaken die nodig zijn om het corso, en vooral het festival er omheen tot een succes te maken liggen bij deze commissie. Denk hierbij aan, vergunningen, EHBO, hulpverlening (brandweer en politie), communicatiemiddelen, verkeersregelaars, parkeerplaatsen, tenten, podia, stroomvoorziening, dranghekken, parkeerbeheer, sanitaire voorzieningen. Maar ook het afvalbeheer en de afvalstromen worden door deze commissie geregeld. Om e.e.a. te realiseren zijn er veel mensen nodig op de uitvoerende kant. Vele onzichtbare handen, maken alles tot een goed einde. De commissie wordt bezet door 2 personen

Hoofdarrangeur

Stoffer Veurman
Mobiel: 06-53898032
E-mail: email hidden; JavaScript is required

Deze coördinerende persoon heeft als missie, de aan de wijken verbonden arrangeurs tot het uiterste niveau uit te dagen en te ondersteunen. Het doel: Kwalitatief hoogwaardige arrangementen. Hulp, advies en bemiddeling zijn hier belangrijk. Kennis en niveau zijn overdraagbaar en dat is dan ook het uitgangspunt. De hoofdarrangeur is de verbindingsofficier tussen wijken, arrangeurs en Stichtingsbestuur, en vaak nog meer partijen. Een netwerker pur sang…

Ontwerpersgroep

Egbert Boerma
Tel.nr.: 050-8536913
E-mail: email hidden; JavaScript is required

De aan het Bloemencorso Eelde verbonden ontwerpersgroep levert elk jaar een groot aantal ontwerpen.  Er wordt middels een thema gewerkt. Zo tegen eind september, begin oktober worden de titels onderling bekend gemaakt en gaat men een concept maken. Rond december deelt de groep de concepten met elkaar en eind januari worden de tekeningen in klein comité aan de wijken gepresenteerd. Indien dit goed ontvangen wordt, vindt er eind februari of begin maart de loting plaats. Tijdens de bouw zijn de ontwerpers vaak op de opbouwplaatsen te vinden en is er tegen het einde veel overleg met de arrangeur(s). Van de ca. 24 ingeleverde ontwerpen zullen er uiteindelijk 15 worden gebouwd. De huidige ontwerpersgroep bestaat uit elf artistiekelingen

Technische commissie

Gezienus Weidgraaf                                            Edwin Kamps
Mobiel: 06-42897512                                          Mobiel: 06-51396057
E-mail: email hidden; JavaScript is required                         E-mail: email hidden; JavaScript is required

De technische commissie is verantwoordelijk voor de technische staat van de onderstellen waarop de corsowagens gebouwd worden. Het hele opbouwproces wordt meerdere keren tijdens de bouwperiode gecontroleerd op diverse punten, zodat veiligheid niet uit het oog verloren wordt. Tijdens het corsoweekend verzorgt deze commissie de begeleiding van de wagens naar en van het parcours en is stand-by om technische mankementen snel te verhelpen. De voorzieningen als stroom e.d. op de corsodagen zelf zijn ook onderdeel van deze commissie. Daarnaast beheren zij de voorraden in de opslaghal, welke ook door deze commissie worden ingekocht en uitgevent. De technische commissie bestaat uit ca. 8  gedreven vrijwilligers.

Jongcorso – Uitbreiding

Informatie via Ger Kemkers, faciliare zaken.
Telefoon: 06-81082958

De organisatie van het corso voor de nieuwe generatie wagenbouwers is belegd binnen deze commissie. Het zoeken van enthousiaste jonge mensen hiervoor en de begeleiding naar wijken voor en tijdens het corso wordt door Jong Corso geregeld. Daarnaast zijn we ook op zoek naar uitbreiding van het (rijdende ) corso.  Een nieuwe wijk, en/of andere passende elementen of ideeën hiervoor zijn ook welkom.

Externe commissies

Activiteitencommissie

 

Deze commissie zorgt ervoor dat door het gehele  jaar heen er verschillende activiteiten zijn rondom het bloemencorso. Tijdens het corso weekend zorgen zij ook voor invulling van het programma en festival terrein.

Bordencommissie

Edwin Kamps
Mobiel: 06-51396057
E-mail: email hidden; JavaScript is required

Deze commissie zorgt ervoor dat zowel de reclameborden, door de gehele provincie, als de noodzakelijke route- en parkeerborden tijdens het corso een plek krijgen.

Commerciële commissie

Jacqueline Haijkens
Mobiel: 06-53376850
E-mail: email hidden; JavaScript is required

Verantwoordelijke voor de werving van sponsoren en het aanspreekpunt voor de sponsoren.

Mediacommissie

Lindsay Haijkens
Mobiel: 06-54261872
E-mail: email hidden; JavaScript is required

De commissie zorgt voor het gehele communicatietraject van het corso. Hierbij kun je denken aan een jaarlijks communicatieplan, pers, ontwikkeling van de jaarlijkse huisstijl, poster en drukwerk en de uitwerking van het plan naar de verschillende communicatiemiddelen. Als middelen wordt onder andere gebruik gemaakt van een website, facebook, instagram en twitter.  

Kaartverkoopcommissie

Gerard Bolmer
E-mail: email hidden; JavaScript is required

Voor alle vragen over de kaartverkoop kunt u contact opnemen met Gerard Bolmer.

Loterijcommissie

Fred Cazemier
E-mail: Penningmeester@bloemencorsoeelde.nl

Voor alle vragen over de corsoloterij kunt u contact opnemen met Fred Cazemier via het genoemde e-mailadres.

Muziekkorpsen commissie
Hans Verhoeks
06 22 49 89 80
email hidden; JavaScript is required

Wees niet verlegen

Wanneer we niet voldoende antwoord hebben kunnen geven op uw vragen, voelt u vrij om een vraag te stellen.