ANBI-verantwoording Stichting Bloemencorso Eelde

Sinds 4 april 2012 heeft de Stichting Bloemencorso Eelde de ANBI-status.

 

Algemene gegevens:

 • De Stichting Bloemencorso Eelde is ingeschreven onder het KvK-nummer: 41017459.
 • Het RSIN-nummer van de Stichting is: 002945599
 • Postadres: Postbus 108, 9765 ZJ Paterswolde
 • Secretariaat: Bähler Boermalaan 4, 9765 AA Paterswolde
 • E-mail: email hidden; JavaScript is required
 • Tel.: 06-11494596 (alleen tijdens de Corsoweek)
 • Bankrek.nr.: NL 15 RABO 0315 8022 00

Bestuurssamenstelling:

 • Deze kan je terugvinden op deze website onder “organisatie”
 • Stichting Bloemencorso Eelde bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en krijgen geen beloning/salaris. Een onkostenvergoeding is in redelijkheid mogelijk

Doelstelling:

 1. a. De stichting heeft ten doel, zo mogelijk jaarlijks, in de voormalige gemeente Eelde een bloemencorso te organiseren.
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van de saamhorigheid en de gemeenschapszin van de bevolking van de voormalige gemeente Eelde, waarbij tevens de integratie van nieuwe – inwoners in de dorpsgemeenschap wordt gestimuleerd.
 4. De stichting tracht inhoud aan dit doel te geven door het formeren van wijkcomités, die zich met het construeren en vormgeven van één of meer corsowagens belasten, waarbij de creativiteit van de bevolking wordt geactiveerd en bevorderd, waardoor een cultureel hoogwaardig evenement ontstaat.
 5. Het bestuur stelt een meerjarig beleidsplan op waarin de doelstellingen verder zijn uitgewerkt. Deze is te downloaden op de website op onze download pagina.

Vermogen van de Stichting:

 • Het bestuur kan beschikken over het vermogen van de Stichting conform hetgeen is vastgelegd in de statuten. Deze kan je downloaden op de website bij downloads.

Financieel Beleid:

 • Zie beleidsplan (bij downloads op de website)
 • Begroting komend jaar:
  • Totale inkomsten: € 351.750
  • Totale uitgeven: € 338.215
 • Financiële verslaglegging.

Voor de uitgevoerde activiteiten van de Stichting: Kijk naar de nieuwsberichten op de website en onze facebook pagina.