Afgelopen vrijdag heeft voor eerste keer dit jaar de trekking van de Corso-loterij plaatsgevonden door de notaris. Wij nodigen alle prijswinnaars van harte uit om 21 april om 19:00 uur bij Café Boeleins in Eelde hun prijs in ontvangst te nemen.

Namens het Stichtingsbestuur feliciteren wij alle prijswinnaars van harte.