Uiteraard wordt voldaan aan de normale bancaire regels ten
aanzien van de automatische incasso. De incasso van de
maandelijkse termijnen vindt plaats rond de 26ste van iedere
maand. Na ontvangst van uw ingevulde aanmelding krijgt u uw
persoonlijk lotnummer toegezonden. Dit nummer geldt voor alle
trekkingen. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn. Voor de
loterij worden niet meer dan 3000 loten in omloop gebracht.
Uw gegevens worden strikt geheim gehouden, en voor geen
enkel ander doel gebruikt.

Ik ben op de hoogte dat de toewijzing van de loten op volgorde
van binnenkomst gaat en alleen snelle beslissers zeker zijn van
een lot.

Deelnemer verleent een doorlopende machtiging ( tot wederopzegging ) aan de stichting Bloemencorso Eelde om van zijn/haar
bank- of girorekening af te schrijven wegens deelname aan de
Corso Loterij.

Voor deze loterij is toestemming verleend door de kansspelautoriteit onder nummer 14747 op 28 januari 2022.