De lokale Rabobank is betrokken bij hun omgeving en versterkt de lokale samenleving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het werkgebied van Rabobank Assen en Noord-Drenthe bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om de lokale betrokkenheid bij deze omgeving te tonen. Daarom organiseert de Rabobank de Clubkas Campagne.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

Jaarlijks stelt de Rabobank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De voorwaarde is wel dat de vereniging of stichting bij deze bank bankiert. De leden beslissen hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans voor het Bloemencorso Eelde om dromen te laten uitkomen. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op het Bloemencorso Eelde. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op het Bloemencorso Eelde uitgebracht worden, des te meer geld wij ontvangen.

Hoe werkt het?

Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt voor 2018 € 150.000,- (incl. BTW en schenkingsrecht) beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die deelnemen, waaronder het Bloemencorso Eelde. De leden die vóór 1 augustus 2018 lid zijn ontvangen drie stemmen in het najaar, waarvan er maximaal twee op het Bloemencorso Eelde mogen worden uitgebracht. Op die manier beslissen leden van de bank mee in de verdeling van het beschikbaar gestelde budget. De stemkaart met de uniek stemcode wordt begin september 2018 met de post bezorgd.

Stemmen kan van 4 t/m 19 september 2018 op het Bloemencorso Eelde op deze website: www.rabobank.nl/assen-nd. Tijdens de finale-avond in theater De Nieuwe Kolk in Assen op 1 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt.

Steun het Bloemencorso Eelde

Voor de organisatie van ons Bloemencorso hebben we jaarlijks een aanzienlijk bedrag nodig. Zowel door de organisatie als door de deelnemende corsowijken worden vele kosten gemaakt om tijdens het corsoweekend een fantastisch feest neer te zetten. De loterij is dan ook met name bedoeld om...

Schrijf je nu in voor de corsoloterij!

En maak kans op fantastische prijzen!