Eergisteren heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni opgeschort zullen worden. Dit heeft helaas als gevolg dat wij als bestuur de moeilijke beslissing hebben moeten nemen, om het Bloemencorso Eelde 2020 definitief af te gelasten.

Gezondheid
De allerbelangrijkste reden hiervoor is de gezondheid van onze vrijwilligers. Ook het bestuur vindt het onverantwoord om op welke manier dan ook, voor juni bij elkaar te komen. Daarbij is het onzeker of na 1 juni 2020 het wel mogelijk is om met meerdere mensen bij elkaar te komen. Wij, als bestuur, willen de vrijwilligers niet in een risicovolle positie brengen en hopen dat dit besluit bijdraagt, zodat eenieder de komende periode gezond doorkomt.

Voorbereiding

In deze zware tijd is het moeilijk om op een veilige manier alle voorbereidingen te treffen, terwijl het dan nog onzeker is of het evenement door kan gaan. Het Bloemencorso is afhankelijk van veel verschillende leveranciers en samenwerkingen. Al zouden wij met alle partijen oplossingen kunnen vinden, dan nog valt niet met zekerheid te zeggen of de wijken in juni van start kunnen gaan. Waarbij wij overtuigd zijn van de geweldige inzet van onze vrijwilligers, is het een haast onmogelijke taak om in de dan nog resterende tijd een wagen te bouwen.

Financieel:
Wat ook meespeelt is dat zowel voor de wijken als voor de algehele organisatie een groot deel van de benodigde inkomsten afhankelijk is van onze vrienden en sponsoren. Op dit moment is er veel onrust onder de vrienden en sponsoren. We vinden het daarom ongepast om in deze zware tijden, een beroep te doen op onze vrienden en sponsoren.

Door de enorme kosten die de organisatie maar ook de wijken voorafgaand aan het Bloemencorso moeten maken en daarnaast de onzekerheid over de inkomsten, is het financieel onverantwoord om als Stichting de voorbereidingen

hiervoor op te zetten. Het meest wijselijke besluit is dan ook om dit jaar de kosten te minimaliseren.

Corso loterij:
De Corso loterij vindt wel doorgang! Deze inkomsten zijn belangrijk voor de Stichting om daarmee de doorlopende kosten voor 2020 te kunnen compenseren. De trekkingen zullen op de afgesproken data bij de notaris plaatsvinden en via de website en Facebook bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking zal in een andere, nog te bepalen vorm plaatsvinden.

Voor ons allen is dit een enorme teleurstelling. Op dit moment wacht het bestuur verdere berichtgeving van de Rijksoverheid en de gemeente af. Er wordt nog hard nagedacht over de mogelijkheden voor een gepast alternatief. Zodra er meer bekend is zullen wij jullie hierover informeren.

Voor nu wensen wij iedereen sterkte en gezondheid