Huisregels Festivalterrein
Stichting Bloemencorso Eelde & Feesttent Eelde

Toegang en Algemene voorwaarden:

Artikel 1:
De organisatie heeft te allen tijde het recht personen de toegang te weigeren/ontzeggen.

Artikel 2:
Bezoekers worden verzocht/geacht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. de organisatie en beveiligingspersoneel. Bij het kopen of verkrijgen van een entreebewijs gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. De huisregels en algemene voorwaarden van de Stichting Bloemencorso Eelde gelden naast elkaar.

Artikel 3:
Betaalde entree gelden en consumptiemunten worden niet teruggegeven. De munten behouden hun waarde wel.

Artikel 4:
Tijdens de entree zal er toegangscontrole plaatsvinden, d.w.z. dat men gevraagd kan worden om mee te werken aan visitatie, dan wel een veiligheidfouillering. Deze controle kan steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoon worden uitgevoerd. Indien u hiervoor geen toestemming verleent, behoud de organisatie zich het recht voor om betrokkene de toegang te weigeren / ontzeggen of over te dragen aan de politie.

Artikel 5:
Tijdens het evenement worden opnames, zoals foto’s en films gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Artikel 6:
In de tenten en terrassen van het Corso en Feesttent kan alleen met geldige consumptiemunten worden betaald. Consumptiemunten van Corso en Feesttent zijn niet uitwisselbaar.

Artikel 7:
Huisdieren zijn toegestaan, maar dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.

Artikel 8:
Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie, de medewerkers van dan wel de beveiliging van , bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen dan wel de toegang te ontzeggen van zowel het Corso als de Feesttent. Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals vechtpartijen, vernielingen, brandstichting, diefstal, (seksuele) intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene(n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte worden gedaan. Eventuele schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n).

Artikel 9:
Het betreden van het Festivalterrein en de Feesttent en het bijwonen van de evenementen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten op de heen- en terugreis naar het festivalterrein en/of feesttent en op de parkeerplaatsen. De organisatie stelt zich (in beginsel) niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers aan het festivalterrein en/of feesttent. Hieronder wordt ook diefstal en/of vermissing verstaan.

Verboden

Artikel 10:
In alle tenten van zowel Corso als Feesttent geldt een algemeen rookverbod. Op het festivalterrein/ Feesttentterrein geldt een verbod op gebruik lachgas.

Artikel 11:
Het is niet toegestaan objecten die een gevaar op kunnen leveren voor de veiligheid van medewerkers of bezoekers mee te nemen in tenten op het festivalterrein en feesttent.

Artikel 12:
Het is niet toegestaan zonder toestemming van het Corso of Feesttent de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein en/of feesttent; alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk en andere gevaarlijke voorwerpen. Deze zaken kunnen bij binnenkomst in beslag worden genomen.

Artikel 13:
Het dealen van soft- en harddrugs is in en om de tenten van het Corso en Feesttent niet toegestaan. Het gebruik en in bezit hebben soft- en harddrugs is niet toegestaan. Personen die zich hieraan schuldig maken worden overgedragen aan politie.

Artikel 14:
Extremistische uitingen en taalgebruik, evenals racistisch gedrag wordt niet getolereerd. Gewelddadigheid, seksistisch, ongewenst en/of agressief gedrag wordt niet getolereerd. Personen die zich hier schuldig aan maken worden van festivalterrein en/of feesttent verwijderd.

Artikel 15:
Het is niet toegestaan om voorwerpen, drank, bekers etc. naar de optredende artiest en/of organisatie te gooien. Personen die zich hieraan schuldig maken worden van het festivalterrein en/of feesttent verwijderd.

Artikel 16:
Aan personen beneden de 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt / geschonken. Op verzoek van de organisatie/vrijwilligers/beveiliging kan gevraagd worden om zich te legitimeren. (red. het bij zich dragen van een legitimatiebewijs is vanaf 14 jaar wettelijk verplicht) Indien men geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, heeft de organisatie het recht om geen alcohol te verstrekken/schenken. Aan 18+ kunnen polsbandjes worden verstrekt.

Artikel 17:
Het is zonder toestemming van Corso en Feesttent niet toegestaan op of rondom het festivalterrein en/of feesttent te flyers te verspreiden, poster en of banners op te hangen, of andere promotionele activiteiten te verrichten.

Artikel 18:
Schade toegebracht tijdens de openingstijden, of direct in relatie staand tot de openingstijden, aan tenten, huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie, ingehuurde derden en/of buurt , worden tegen nieuwwaarde op de veroorzaker(s) verhaald.

Artikel 19: Bezoekers dienen bij het verlaten van het festivalterrein en/of feesttent overlast voor de omwonenden te beperken. Rondhangen op/in en om het festivalterrein en/of feesttent is na sluitingstijd niet toegestaan.

Artikel 20:
In situaties waarin de huisregels/algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het Corso/ Feesttent.

Definities
  • Corso: De stichting Bloemencorso Eelde
  • Feesttent: Feesttent Eelde
  • Festivalterrein

Download hier de huisregels in PDF

Corsozaterdag
  • Van 9:00 uur tot 17:00 uur gedurende de tijd dat de parade op het juryterrein staat en gedurende de tijd dat de parade rijd in het gebied binnen de entreeposten.
  • Vanaf 17:00 uur op het festivalterrein rond de vijver aan de Mozartweg. (binnen het gebied van de entreeposten)
Corsozondag
  • Op het festivalterrein rond de vijver aan de Mozartweg. (binnen het gebied van de entreeposten)
Feestweek
  • Gedurende de openingstijden van de Feesttent, in de tent en het daarbij behorende voorterrein.